پلی مطمئن برای صادرات بین المللی

شرکت پیشرو تجارت سنگ کوبان

پیشرو در امر صادرات و واردات مواد معدنی

بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از پتانسیل‌های مطرح صادراتی در کشور می‌باشد و با توجه به توسعه صادرات معادن و صنایع معدنی شرکت سنگ کوبان بر آن شد تا با دانش و فناوری امروزی بتواند گامی موثر در جهت صادرات و شناسایی هرچه بیشتر مواد معدنی میهن عزیزمان به دیگر اقصی نقاط دنیا اقدام نماید.

در همین راستا شرکت پیشرو تجارت سنگ کوبان با استفاده از ظرفیت‌های این عرصه توانسته مواد معدنی تولیدی را با بسته‌بندی‌های مورد تایید و استاندارد روانه بازارهای خارجی نماید.

به اطلاعات و مشاوره نیاز دارید؟